Sayın müşterimiz,
İdaş Yatak ürünlerinin her biri için internet sayfamız üzerinden sipariş verebilirsiniz. Siparişinizi, ürün bilgi sayfasında yer alan fiyat listesi butonuna tıkladığınızda açılan sayfada “Sepete Ekle” butonuna tıklayarak tamamlayabilirsiniz. Güvenliğiniz ve ürünlerin montajı ile ilgili gereksinimler nedeniyle bu siparişte ödemeniz online olarak tahsil edilmeyecek veya sizden herhangi bir kredi kartı bilgisi istenmeyecektir.
Ürünle ilgili siparişiniz size en yakın bölge temsilciliğine, bayimize ve/veya uyku merkezimize yönlendirilecek, ürünlerin teslimi bu bayimiz tarafından yapılacaktır. Ödemeyi de seçmiş olduğunuz yöntemle ürün teslimini gerçekleştiren bayimize yapacaksınız. Bu sayede, özellikle büyük hacimli, montaj gereksinimi olan ürünler için evinize teslim ve montaj hizmetini sizlere ücretsiz olarak sunuyor olacağız.

İdaş Yatak web sitesi üzerinden sipariş etmek istediğiniz her türlü ürün ile ilgili, 27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir. Her siparişiniz için ayrı bir sözleşme hazırlanacak, bunu okuyarak onaylamanız istenecektir.
İdaş Yatak ürünlerini tercih ettiğiniz teşekkür ederiz.
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1. SATICI:
Ünvanı: TEKSAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi: Ferhatpaşa Mah. Ender Sok. No: 1/1 Çatalca/İstanbul
Telefon:
Fax:
1.2- ALICI:
Adı/soyadı/Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
Email:
MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait www.idasyatak.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
3.1- Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) web sitesinde müşteri tarafından temin edilmiştir.
3.2- Ödeme Şekli:
Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın insiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda veya basılı fiyat listelerimizde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.
3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kredi kartına İade Prosedürü:
Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. TEKSAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İDAŞ YATAK) bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda İDAŞ YATAK, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani İDAŞ YATAK veya YETKİLENDİRİLMİŞ SATICI FİRMA, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani İDAŞ YATAK veya YETKİLENDİRİLMİŞ SATICI FİRMA ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, İDAŞ YATAK’ ın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
3.4- Teslimat Şekli ve Adresi :
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ ya aittir.
Kargo Ücreti: Ürünün teslimatının İDAŞ YATAK veya YETKİLENDİRİLMİŞ SATICI FİRMA yetkililerince yapılamadığı durumlarda teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile yapılacaktır. Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Kargo bedeli ürün bedeline dahil değildir.
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, www.idas yatak.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu sözleşmenin 7.maddesinin 2.bendinde düzenlenen sipariş tesliminin İDAŞ YATAK tarafından imkansızlaştığı ileri sürülerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi hali saklıdır.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir. Aksi taktirde ALICI, SATICI’nın ürün miktarını faizi ile birlikte kendisinden tazmin etmek maksadı ile her türlü yola başvuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI’ ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir. (Bkz. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ancak ilgili ürün işbu sözleşmenin 6. Maddesinde nitelikleri belirtilen ürünlerden ise ALICI’ nın cayma hakkını kullanabilmesi için, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir.
Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde:
ALICI’ya veya ALICI’nın gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün/lerin
(i) faturası,
Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürünün/lerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
(ii) kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları
ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade edecek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü/leri iade alacaktır.
ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün/lerin değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin edecektir.
Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış/denenmemiş olması şartına bağlıdır.
– Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (Ambalajı açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilecek nitelikteki ürünler ürünlerdir. Bu ürünlere örnek olarak; kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren yastık, yorgan, nevresim, çarşaf gibi ürünler sayılabilir. Anılan ürünlerde cayma hakkı kullanılması ve ürünün iadesi mümkün değildir
MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.
Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı İDAŞ YATAK, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu), sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda, TEKSAL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.
İDAŞ YATAK işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek -örnekleme yolu ile sayılan ve sayılan haller ile sınırlı olmayan- mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, ALICI, İDAŞ YATAK ’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmekle, (i)siparişin iptal edilmesini, (ii) sözleşme konusu ürünün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini veya (iii) teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep etme haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise yukarıda yer alan kredi kartına iade prosedürü ALICI tarafından kabul edilir)
Ürün iadelerinde kusurlu ürün iadeleri haricinde sadece ürün bedeli geri ödenmekte olup sipariş esnasında ödenmiş olan kargo ücretinin geri ödemesi olmamaktadır. Ürün iadesi sonucunda sipariş miktarınızın ücretsiz kargo sınırının altına düştüğü durumlarda iade sonucu ortaya çıkan toplam bedele göre oluşan kargo ücreti geri ödeme tutarından düşülüp kalan bakiye ödenecektir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI: Teksal Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ALICI:
Tarih: