ÇEVRE HEDEFLERİ

TEKSAL Tekstil San Tic. A.Ş., tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir.

• Tüm çalışanlarımıza, çevre bilinci kazandırmak için
• 2 saat/adam-yıl eğitim vermek.
• Yasal mevzuata uygun kişi başı atıkları yıllık %5 azaltmak.
• Doğal kaynaklarımızın kullanımını azaltmak amacına yönelik olarak; tasarruf tedbirleriyle su, elektrik vb. kişi başı kulanım oranını %5 azaltmak.
• Sürekli iyileştirmeyle geri dönüşümü mümkün olan her türlü atığı, ayrı ayrı toplayarak Toprak, Hava ve Suya atıkları önleyip %100 geri dönüşümünü sağlamak/sağlatmak.